NÀO CÙNG TÔN VINH
Nguyễn Như


ĐK: Nào cùng tôn vinh, nào cùng tôn vinh, tôn vinh Chúa, Người làm bao kỳ công cho muôn phàm nhân. Nào cùng vui lên, nào cùng vui lên, vui trong Chúa, mừng ngày vui Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hân hoan, tưng bừng reo vui ca mừng: những anh hùng là con cháu Tiên Rồng Việt Nam. Kính tiến Vua Trời vinh quang muôn đời, muôn chứng nhân nay trở nên lễ dâng ngàn năm.

1. Người đi thương đau gieo muôn hạt lệ sầu, về reo hân hoan trong muôn ngàn hào quang. Vì Chúa nguồn sự sống muôn đời chứa chan. Đẹp thay tình yêu mến trung kiên vững vàng.

2. Cùm gông gươm đao máu tươi hồng tuôn trào, ngày nay quang vinh với muôn ngàn thần linh. Hạnh phúc cùng thiên sứ dâng lời chúc vinh. Trần gian cùng thiên quốc tung hô ca mừng.

3. Sầu đau chua cay với muôn ngàn đoạ đầy, đồng tâm tôn vinh Chúa khải hoàn Phục Sinh. Mừng hát dòng máu thắm tử đạo chứng nhân. Ngợi khen nguồn Ơn Thánh xuống cho nhân trần.