NHÌN LÊN ẢNH MẸ
Lm. Thành Tâm


1/ Nhìn lên ảnh Mẹ tay bồng Giêsu, con như chợt thấy một trời yêu thương, bao la hạnh phúc một vực sâu khoan dung, nơi ánh mắt Mẹ từ nhân biết bao!


ĐK. Ôi! Mẹ Maria Mẹ đáng kính yêu. Mẹ đang ở đó, ánh mắt dịu hiền chờ con chạy đến, để Mẹ ủi an, để Mẹ chở che!


2/ Nhìn lên ảnh Mẹ, Mẹ Hằng Cứu Giúp, như nghe Mẹ nói: “Mẹ là Mẹ con, sao con chẳng nhớ?”. Dù con ra sao Mẹ vẫn yêu con, Mẹ sẽ cứu con!”


3/ Đời con có Mẹ thật là diễm phúc! Bao nhiêu họa phúc được Mẹ quan tâm lo toan mọi lúc. Ngày mai ra sao thì đã có Mẹ còn lo lắng chi?