Con vươn hồn lên
Sr. Trầm Hương, FMSR
Ca Nhập lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng


Con vươn hồn lên tới Chúa, Chúa ơi! Xin đừng để con tủi nhục, đừng để con thất vọng ê chề. Vì ai trông cậy Chúa sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ phải hổ ngươi.

Chẳng ai trông cậy Chúa mà lại phải nhục nhã ê chề! Chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.