NGÀY XUÂN CẦU CHO CHA MẸ
Dấu Chân

1. Những giây phút linh thiêng ngày đầu năm, con đến đây trước ngai tòa Thiên Chúa. Cùng nguyện dâng trong lời kinh thiết tha, Chúa ơi, xin Ngài ban phúc cho mẹ cha. Những năm tháng tảo tần vì nuôi con, bao lắng lo, bao dãi dầu mưa nắng. Vì đàn con không ngại chi khó khăn, nghĩa ơn sinh thành, biết đáp đền sao cân.

ĐK. Nguyện cầu cùng Chúa, Chúa xuân đất trời, Ngài hãy rộng ban thánh ân cao vời. Để cha mẹ hưởng hạnh phúc muôn đời.


2. Cũng giây phút linh thiêng ngày đầu xuân, bao nhớ thương bao nỗi niềm da diết. Giờ còn đâu đây hình bóng của cha, tấm thân của mẹ che chở bao ngày qua. Lấy chi để đáp đền tình mẹ cha, cao lớn hơn, hơn mây trời sông núi. Này trầm hương dâng mẹ cha dấu yêu, khắc ghi ơn người suốt tháng ngày không quên.