HÃY ĐƯA CON VỀ
Thy Yên

ĐK: Lạy Chúa, hãy đưa con về, hãy đưa con về sống trong nguồn vui. Lạy Chúa, hãy đưa con về, hãy đưa con về nguồn ơn siêu thoát. Lạy Chúa, hãy đưa con về sống vui nhiệt nồng nguồn sống vinh quang. Lạy Chúa hãy đưa con về sống vui trọn đời nguồn sống phục sinh.

1. Vì Chúa ánh sáng dẫn đường, dìu đưa ai tin theo Ngài, tìm đến hướng sống sáng tươi muôn đời hạnh phúc an vui. Lạy Chúa, Chúa hãy ở cùng đời con vui sống hiên ngang, nguồn vui miên man bất tận trong tình Chúa thương vời cao.

2. Lạy Chúa, hãy phá khổ sầu, buồn đau miên man trong đời, và hãy xoá hết lỗi lầm, những gì nghịch lối quang minh. Lạy Chúa, hãy xoá bóng mù, tà gian buông thả mông lung và xoá những nối chán chường ê chề phủ vây đời con.

3. Lạy Chúa giúp sức xác hồn, đời con loan rao Tin Mừng, tìm xoá tiếng khóc lỡ làng chan hoà mạch sống hân hoan. Lạy Chúa, thánh hoá bước đường, tìm vui trong những đau thương. Tình thương thắm ngát nét cười cho người sống trong nguồn vui.