MẸ LÀ MÙA XUÂN
Thy Yên

ĐK. Mẹ là Mùa Xuân vui cho khắp nhân gian. Hy vọng tràn lan cho thế trần. Mẹ là Mùa Xuân bao chan chứa tin yêu, chúng con luôn thành kính mến tin.

PK. Nơi Mẹ vẹn tuyền sắc hương Mùa Xuân, nơi Mẹ ngập tràn đóa hoa đẹp. Hiến dâng hôm nay, phó dâng ngày mai, với Mẹ hân hoan đón Xuân về.