LỄ DÂNG MÙA XUÂN
Nguyễn Chánh


1. Xin dâng lên năm mới đã về, mừng mùa xuân bình an đất nở hoa. Xin dâng lên mộng ước chân thành, mừng một năm mới muôn người hạnh phúc an khang.

ĐK. Như trầm hương bay nguyện xin Chúa Xuân mang đến, tháng năm trôi qua sẽ không đợi chờ. Hãy dâng về Chúa khúc xuân ca, mùa xuân đã về kính tiến khúc ca mùa xuân (í a) đời con.

2. Xin dâng lên làn khói hương trầm, cả đời con cùng bao nỗi khổ đau. Xin dâng lên mộng ước chân thành, nguyện cho thế giới hòa bình bác ái nơi nơi.

3. Xin dâng lên hoa trái thơm lành, của quê hương và sông núi cỏ cây. Xin dâng lên lời chúc xuân về, tạ ơn Thiên Chúa gia nghiệp hạnh phúc của con.