XUÂN TRI ÂN
Sr. Hoàng Phương1. Ngày đầu năm mới con đến trước tôn nhan Chúa Trời. Dâng lời tạ ơn vì muôn thánh ân tuôn tràn. Ngày đầu năm mới con hát lên muôn ngàn lời ca. Ngợi ca Danh Chúa đã tặng ban xuân hồng thắm tươi.

ĐK. Xin tri ân Chúa con xin tri ân Chúa. Chúa đã ban một năm thái hòa. Xin tri ân Chúa con xin tri ân Chúa. Chúa đã ban một năm bình an.

2. Ngày đầu năm mới xin Chúa đoái thương và chúc lành. Cho đoàn con đây được luôn ấm no sum vầy. Ngày đầu năm mới con hát vang lên lời ngợi ca. Tụng ca Danh Chúa Vua thời gian Vua cả đất trời.