ƠN BIỂN TRỜI
Sr. Hoàng Phương


1. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.

ĐK. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con có Mẹ có Cha. Dưỡng nuôi bão bọc, sớt chia vui buồn cùng con tháng năm. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho Mẹ Cha. Mãi luôn an bình vui vầy bên đàn cháu con.

2. Ai đã lớn khôn không qua lúc dại khờ. Tháng ngày cuộc đời ai đâu biết nhục vinh. Nghĩa Mẹ công Cha theo con trọn cuộc đời. Ân tình biển trời mong đền đáp không ngơi.

3. Con đã lớn khôn ra đi khắp mọi miền. Bóng Mẹ dịu hiền đêm đêm ngóng chờ con. Ơn biển trời bao la theo con vạn nẻo đường. Suốt cuộc đời này xin đến đáp ân sâu.

4. Ai nương bóng Cha xin chớ làm người buồn. Chớ làm lệ tràn trên mắt Mẹ yêu. Tháng ngày bên con, cho con tròn lời nồng. Phúc lành từ trời xin đổ xuống Song Thân.