CHÀO XUÂN
Sr. Hoàng Phương


1. Chào mừng xuân mới đến. Đó đây vang tiếng cười. Chào mừng xuân vui tươi. Hoa khoe màu trong nắng. Chào mừng xuân mới đến. Tiếng chim vang khắp trời. Chào mừng xuân vui tươi. Ta hát lên câu yêu đời.

Bạn ơi xuân đến ta chúc chúc cho muôn người, ta chúc chúc cho muôn nhà: khang an hạnh phúc. Bạn ơi xuân đến ta mãi sống trong ân tình, thế giới sống trong thanh bình gieo niềm vui phơi phới.

2. Chào mừng xuân mới đến. Bé thơ khoe áo đẹp. Chào mừng xuân vui tươi. Ta thêm một tuổi mới. Chào mừng xuân mới đến. Chúc nhau tình thêm nồng. Chào mừng xuân vui tươi. Ta hát lên câu yêu đời.

Kìa xuân đang đến mang ánh nắng tươi cho đời, mang tiếng hát vui cho người thêm yêu cuộc sống. Bạn ơi xuân đến ta mãi sống trong ân tình, thế giới sống trong thanh bình gieo niềm vui phơi phới.

3. Chào mừng xuân mới đến. Ánh xuân vương phố phường. Chào mừng xuân vui tươi. Hương xuân tràn muôn lối. Chào mừng xuân mới đến. Khắp nơi thêm ấm tình. Chào mừng xuân vui tươi. Ta chúc nhau luôn an bình.

Bạn ơi xuân đến ta chúc Quý Cha an lành, ta chúc Quý Sơ dịu hiền vui trong tình Chúa. Bạn ơi xuân đến ta mãi sống trong ân tình, thế giới sống trong thanh bình gieo niềm vui phơi phới.