LỜI RU CỦA MẸ
Sr. Hoàng Phương


ĐK. À… ơi. À… ơi. À… ơi. À… ơi. Con ơi giữ lấy lời Cha, chớ quên lời Mẹ nhớ mà ghi tâm. Con ơi giữ lấy lời Cha, chớ quên lời Mẹ nhớ mà ghi tâm.

1. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Đèn soi rọi bước con đi, là lời của Chúa con thời khắc ghi.

2. Tình yêu Thiên Chúa trao ban, ấy là chính những lời Cha Mẹ dạy. Dìu đưa từng bước chân con, đường đời dẫu khó con nào có lo.

3. Làm con ghi nhớ công ơn, Cha Mẹ vất vả vì con một đời. Dù cho vạn lý xa xăm, nguyện lòng báo đáp vuông tròn hiếu ân.