ĐIỀU ƯỚC MƠ HOÀI
Hồng Trần Phạm Đình Đài


ĐK. Có mỗi một điều Chúa ơi có mỗi một điều mà con xin (là) nguyện xin Chúa. ở trong Thánh Điện Ngài trọn đời (là) được ở trong Thánh Điện Ngài

1/ Niềm sướng vui tràn lan nơi thánh cung ngập tràn hồng ân Chúa rộng ban

2/ Đây Thánh cung huyền linh dâng Chúa cung nhạc tình đẹp như ánh bình minh