ĐỜI CON SÁM HỐI
Lm. Từ Duyên


ĐK. Đời con đã trót bao năm lỗi phạm tình Ngài. Đời con đã biết bao phen sa đường tội lỗi. Chúa ơi! Nghe lời thở than. Chúa ơi! Nghe tiếng nài van.

1. Gục đầu nghe lòng thao thức. Bàng hoàng nghe nát tâm can. Dâng Cha tấm thân lỗi lầm. Quên Cha đã bao năm rồi.

2. Bên Cha u sầu tan vỡ. Nhạt nhòa quá khứ đi hoang. Con nay sớm mau quay về. May thay có Cha đang chờ.

3. Cha hay thương người tội lỗi. Mặc dù không đáng ơn Cha. Xin Cha xót thương con cùng. Thứ tha biết bao lỗi lầm.

4. Bao năm xa nguồn chân lý. Giờ đây nương náu bên Cha. Cha ơi! Tấm thân yêu hèn. Xin thương đỡ nâng con nhiều.