MỪNG THÁNH ĐAMINH SAVIO
Quốc Thái


ĐK: Đoàn con ca vang mừng khen Thánh Sa-vi-ô. Người là hoa thơm xinh tươi giữa thời niên thiếu. này lời cầu khấn thiết tha đoàn con dâng Người. Xin cho chúng con noi dấu bước Người đã đi.

1/ Muôn đóa hồng đẹp thay trên khắp nẻo đường, bao ước vọng cao vời tuổi xuân phơi phới. mang con tim yêu đời luôn sống yêu thương vì mọi người, gương sáng nêu cao ngàn năm chẳng phai.

2/ Xin giúp con bình an dấn bước trên đường, theo gót Người trọn đời một lòng yêu Chúa, bao gian nan không sờn, bao nỗi đam mê của cuộc đời không chút vấn vương, lòng luôn trắng trong