CON CÒN NHỚ
Lm. Từ Duyên


1. Con còn nhớ hay con đã quên, nhớ thân mình chỉ là bụi tro, một mai đi theo năm tháng. Con còn nhớ hay con đã quên, thân phận mình chỉ như lá cỏ, mục nát lụi tàn với thời gian.

ĐK. Thì con ơi! Hãy luôn trông cậy ở nơi Thiên Chúa hằng sống. Ngày và đêm sống cho Sự Thật để tìm ra chân đích cuộc đời.

2. Con còn nhớ hay con đã quên, tiếng chuông sầu là lời biệt ly, gợi lên bao nhiêu thương đau. Copn còn nhớ hay con đã quên, ôi mộ phần phủ lấp kín rồi, còn đó lặng thầm dưới huyệt sâu.

3. Con còn nhớ hay con đã quên, sẽ một ngày chẳng còn lại chi, đời con tan đi như mây. Con còn nhớ hay con đã quên, ôi phận người về với cát bụi, còn đó chỉ là nấm cỏ khô.