CỦA LỄ NHÂN SINH
Trần Mừng


1. Xin dâng Ngài rượu bánh thơm tho. Xin dâng Ngài vạn nỗi âu lo, lao công miệt mài, đau thương từng ngày, tim mỏi mòn nặng gánh u hoài. Xin dâng Ngài hồn xác con đây. Xin dâng Ngài cuộc sống hôm nay, bao phen bội thề, đam mê nặng nề, nay trở về tiến lễ tạ ơn.

ĐK: Đây muôn cuộc đời là chiếc bánh thơm rượu nồng. Đây bao nguyện vọng tựa hương ngát bay lên Chúa. Muôn thân phận hèn hợp dâng với Chiên tinh tuyền. Xin cho người người nhuần thắm hồng ân.

2. Xin dâng Ngài toàn thể sinh linh, muôn muôn loài ngụ khắp dương gian, mênh mông ruộng đồng, bao la biển trời, vũ trụ này là lễ ca ngợi. Xin dâng Ngài ngàn khúc hoan ca, muôn cung đàn hoà tấu vang xa, hương kinh cảm tạ, hôm mai chiều tà, vương tơ lòng cung kính đồng dâng.