CÁM DỖ NÀO
Lm. Thái Nguyên


1. Cám dỗ nào cũng khiến cho con trong lòng khép kín, luôn nghĩ đến mình và sống cho mình không muốn hy sinh. Cám dỗ yên lặng vì sợ liên can, cám dỗ thỏa hiệp để sống yên thân, cám dỗ lợi danh để sống no lành.

ĐK. Như hoa sen trong đầm lầy nguyện xin Chúa giữ tâm hồn con luôn được thanh khiết, luôn được nguyên vẹn. Xin nâng con lên cao vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt để trong yêu thương con biết luôn tự hiến.

2. Cám dỗ nào cũng khiến cho con dễ dàng xa Chúa, xa cách anh em và sống chai lì không muốn cho đi. Cám dỗ so bì vì sợ khinh khi, cám dỗ giả hình mong tiếng ca khen, cám dỗ hờn ghen và sống thấp hèn.

3. Cám dỗ nào cũng khiến cho con không còn yêu mến theo thánh ý Ngài, không muốn đón nhận thập giá trên vai. Cám dỗ thống trị để được vênh vang, cám dỗ hoang đàng để sống thênh thang, cám dỗ cầu an để sống hưởng nhàn.