DÂN DO THÁI
Nguyên Hữu

CĐ: Dân Do Thái cầm cành ô-liu đi đón Chúa và reo vang lời ca tụng rằng: Hoan hô! Hoan hô! Đức Chúa ngự trên các tầng trời.

1. Chúa là chủ trái đất và là Chúa thống trị muôn loài. Vì Chúa đã dựng nên và gìn giữ muôn năm vững bền.

2. Ai được lên núi Chúa và được đứng giữa thánh cung Ngài? Người không có thề gian và lòng trí luôn luôn khiết tịnh.

3. Ai là người có phúc vì được Chúa khứng ban ơn lành? Dòng dõi những hiền nhân hằng tìm kiếm dung nhan Chúa Trời.

4. Hỡi cửa đền cổ kính, cửa đền hãy cất cao lên nào để vua rất hiển vinh ngự vào với oai phong lẫm liệt.

5. Vua hiển vinh là ai? Là Thượng Đế chí tôn oai hùng. Là Chúa tể càn khôn và là Chúa oai phong lẫm liệt.