MÙA CHAY THÁNH
Sr. Têrêsa

ĐK. Mùa chay thánh con dâng lên Chúa lòng thành. Thống hối ăn năn để được trí sạch lòng thanh. Xin Chúa xót thương đổ tuôn xuống muôn phúc lành. Làm mới lại trong con lửa tin cậy mến chân thành.

1. Như nai kia mong tìm về suối nước trong. Linh hồn con đêm ngày khao khát trông mong. Tìm về bên Chúa, Đấng con yêu mến cậy trông. Có Chúa trong con hạnh phúc ấm êm cõi lòng.

2. Con luôn tin, tin vào lòng Chúa xót thương. Dắt dìu con bước vào nhịp sống yêu thương. Niềm vui có Chúa, Đấng con tin kính tựa nương. Dẫn bước con đi để nên chứng nhân Tin Mừng.

3. Xin cho con chỗi dậy dù đã ngã sa. Con thành tâm xin Ngài thương xót thứ tha. Dù con bất xứng Chúa luôn yêu mãi chẳng ngơi. Chúa vẫn mong chờ đợi con sớm quay trở về.