TIẾNG GỌI SÁM HỐI
Sr. Têrêsa

1. Chợt nghe tiếng gọi lay mạnh tâm thức mỏng manh. Hãy sám hối ăn năn, mau quay về, về cùng Thiên Chúa. Chợt nghe tiếng gọi liên hồi mỗi lúc một nhanh. Hãy sám hối ăn năn quay trở về với Chúa nhân lành.

ĐK. Chúa đã gọi mời để hưởng trọn quyền vương đế. Mong con quay về để được thoát kiếp nô lệ. Ngày dài đêm tối, bao phen con say đắm ngủ mê. Chẳng còn nghe tiếng Chúa kêu con hãy quay về.

2. Từ trong đáy lòng, con nguyện xin Chúa dủ thương. Chúa giúp sức cho con đi trên đường tìm về chân lý. Tựa nương sức mạnh phi thường do Chúa biểu dương. Biến yếu đuối mong manh nên sức mạnh, chiến đấu kiên cường.