CON XIN TIN
Hoa Phượng Vi

1. Dấu đinh này Tô-ma hỡi, con hãy xỏ vào đây. Cạnh sườn Thầy, con hãy đặt bàn tay cứng lòng. Này con hỡi, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Phúc cho ai không thấy mà tin.

ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con! Con xin tin, con xin tin, con xin tin, tin Thầy là Con Thiên Chúa. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con! Con xin tin, con xin tin, con xin tin, tin Thầy là Đức Kitô phục sinh khải hoàn.

2. Biết bao lần con quên Chúa, mê say đắm phù hoa. Nhiều chặng đường, con đã từng hoài nghi thất vọng. Nguyện xin Chúa hãy giúp lòng con vững tin, dẫu bao phen chai đá, thờ ơ.

3. Dấu đinh Ngài, con xin Chúa in sâu đáy lòng con. Cạnh sườn Ngài, con muốn được ngày đêm náu nương. Tình yêu Chúa rất nhân từ luôn xót thương, thứ tha bao tội lỗi đoàn con.