MỪNG THÁNH TIẾN SỸ CATARINA SIENA
Xuân Hoàng. O.cist


ĐK. (Muôn tiếng ca mừng) Muôn tiếng ca mừng, mừng Thánh Tiến Sỹ Catarina Siena. (Được Chúa ban tặng) Được Chúa ban tặng triều thiên vinh quang rạng ngời, nay xin thánh nhân hộ phù chúng con.

1/ Sống vui thanh bần lòng nguyện luôn một đời thanh khiết, sáng gương vâng phục dù rằng cho nhiều khi đớn đau. Người luôn an vững trước khó nguy đau khổ khôn vơi, sống theo Tin Mừng để làm chứng nhân cho Nước Trời.

2/ Xưa nơi gian trần người hằng luôn niệm suy ơn Chúa, cõi phúc thiên đàng nguyện ngài luôn cầu giúp chúng con, dù cho gian khó vẫn quyết luôn sống trọn niềm tin, kính yêu Chúa Trời và hằng mến những ai quanh mình.

3/ Chúa bao nhân từ, Ngài dủ thương tặng ban ân phúc, giữa nơi gian trần một vị thánh là Ca-ta-ri-na. ngợi khen danh Chúa Đấng tác sinh nên bậc hiền nhân, sống trong chiêm niệm hằng hoài bão sứ giả Tin Mừng.