NGỢI KHEN CHÚA BA NGÔI
Đăng Quang

1. Nào cùng nhau cất tiếng tung hô, ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm tôn quí, cao siêu huyền vi. Mặt trời chân lý xiết bao quyền uy.

ĐK: Vinh danh Ngôi Chúa Cha, Đấng tạo thành trời đất muôn loài. Vinh danh Ngôi Chúa Con, Đấng xuống đời cứu chuộc nhân thế. Vinh danh Chúa Thánh Linh nguồn sức mạnh thánh hoá đoàn con. Dâng lên muôn khúc ca tiếng đàn cảm mến tình Cha.

2. Cùng đồng tâm dâng khúc tân ca Tình Yêu Thiên Chúa bao la. Quyền năng vô đối, Thánh Danh cực cao. Ngợi khen Thiên Chúa với bao kỳ công.

3. Nguyện cầu cho muôn phúc ân thiêng đoàn con vững chí trung kiên, vượt bao gian khó sống trong tình Cha, niềm tin toả sáng khắp nơi hoà ca.