LỄ VẬT TIẾN DÂNG
Sr. Têrêsa

ĐK. Bánh miến (i) rượu nho, lễ vật tiến dâng trên bàn thờ Chúa. Sẽ trở nên (i) Thịt Máu Chúa, nên thần lương dưỡng nuôi linh hồn chúng con.

1. Nến vàng, nến vàng lung linh, chảy tan cho xác nến tiêu hao. Nguyện dâng lòng con khát khao, xin được hao mòn vì yêu.

2. Lúa vàng, lúa vàng đồng xanh, tiến dâng lên kính Chúa nhân lành. Nguyện dâng đời con mỏng manh, mong thuộc, mong thuộc về Chúa.

3. Tiến Ngài, tiến Ngài hoa tươi tỏa lan hương mến Chúa yêu người. Đời con nguyện yêu Chúa thôi, tâm tình yêu Ngài chẳng vơi.