LÀM SAO DÁM QUÊN
Lm. Duy Thiên

1. Bao nhiêu năm qua Chúa đã gọi con, gọi con hãy đi làm tông đồ cho Chúa. Dù con không xứng đáng nhưng con đã xin vâng, lời xin vâng nhỏ bé nhưng cả tấm lòng con. Con luôn hân hoan theo Chúa từng ngày, đời con Chúa ơi còn muôn ngàn nguy khó. Người đưa tay nâng đỡ con qua những tháng năm, vượt qua bao gian khó bước đi trong bình an.

ĐK. Xin tri ân tình Người đỡ nâng một đời. Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước lên. Đời con ghi nhớ làm sao dám quên. Bước đi theo Người con quyết tâm một đời.

2. Cho con trung kiên theo Chúa trọn đời, dù bao đắng cay gặp trên đường đi tới. Dù con yếu đuối nhưng tin Chúa bao dung, Người luôn luôn tha thứ bao lỗi lầm đời con. Trong khi âu lo hay lúc muộn phiền, lòng con vẫn tin lời xưa Người đã hứa. Rằng: ai đi theo Chúa luôn tin vững nơi Cha, được muôn muôn ơn phúc sống trong Cha trọn đời.