TÌNH CHÚA CHO CON
Lm. Duy Thiên

1/ Chúa đã cho con làm người sống như mọi người. Chúa đã cho con được làm con Chúa sống trong tình Chúa. Con hãy làm điều lành bỏ điều gian ác để tình Chúa mãi mãi theo con. Con hãy tìm phó thác trong tay Ngài suốt cả cuộc đời.

ĐK. Con luôn van xin Chúa thương dìu con bước lên. Con luôn an vui vững tin tình Chúa xót thương. Con xin ăn năn lỗi lầm vì năm tháng qua. Con luôn an tâm vững tin Tình Người bao la.

2/ Chúa đã cho con một đời mến yêu mọi người. Sống giữa cuộc đời dù bao gian khó Chúa luôn chở che. Ôi tháng ngày miệt mài tìm về bên Chúa nguồn hạnh phúc đã đến trong con. Con muôn đời ghi nhớ công ơn Người dẫn đưa trên đời.