MẸ VÀ CON
Lm. Duy Thiên


1. Đời con luôn có Mẹ ở bên săn sóc con từng phút giây trong đời. Ôi! Mẹ là bóng mát che nắng cho đời con. Xin Mẹ là trăng sao những đêm dài tăm tối. Con tìm về dưới cánh tay Mẹ lành. Mong tìm được những phút giây bình yên.

ĐK. Mẹ và con ta chung bước trên đường đi bao gian khó không ngại chi vì con có Mẹ lo gì. Mẹ và con ta cùng sánh vai đường xa mong gặp Chúa đang chờ ta đường đi tới sẽ nở hoa.

2. Mẹ ơi! Con biết Mẹ thương con Mẹ đỡ nâng đời sống con đêm ngày. Ôi! Mẹ đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Cho một đời con vui sống trong tình yêu Chúa. Xin một lần ngước mắt trông lên Mẹ. Cho một đời mãi mãi bên Mẹ yêu.