XIN THÁNH THẦN ĐẾN
Sr. Tường Vy

1. Là bao thiết tha mong Ngài ngự đến với con lạy Thánh Thần mến yêu, xin Ngài ngự đến ban ngàn hồng ân cho lữ khách trần ai vẫn luôn cần đến Ngài.

ĐK. Xin hãy đến lạy Đấng thánh hóa tâm hồn, thắp sáng lên trong con ngọn lửa hồng. Xin hãy đến lạy Đấng phù trợ ủi an, dìu dắt con giữa đường đời gian nan.

2. Tựa cánh hoa mong chờ, chờ ánh thái dương dọi chiếu đượm sắc hương, con hằng mong ước xin Ngài ngự đến chiếu sáng tâm hồn con dẫn theo chân lý Ngài.

3. Là bao mến thương dâng Ngài trọn hết trái tim lạy Thánh Thần mến yêu, xin Ngài thương đoái cho đời con đây dâng hiến trong tình Cha vẫn luôn đẹp thắm màu.

4. Trần gian khát khao mong chờ nguồn suối thánh ân lạy Thánh Thần mến yêu, xin Ngài ngự đến giữa lòng nhân thế đang thiết tha chờ mong phúc ân của Thánh Thần.

5. Là bao thiết tha mong Ngài ngự giữa chúng con lạy Thánh Thần mến yêu, xin Ngài hiệp nhất muôn người muôn nước liên kết trong tình Cha khắp nơi mùa thái hòa.