NGỢI KHEN CHÚA
Sr. Tường Vy

1. Ngợi khen Chúa vì tình Chúa rất bao la. Ngợi khen Chúa vì Ngài tác sinh muôn loài. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian. Tạ ơn Chúa vì ngài xuống muôn hồng ân.

ĐK: Ngợi khen Chúa mãi mãi con ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa mãi mãi con cám ơn Ngài.

2. Ngợi khen Chúa vì tình Chúa rất thiết tha. Ngợi khen Chúa vì tình Chúa luôn chan hoà. Tạ ơn Chúa vì Ngài dẫn lối con đi. Tạ ơn Chúa tình Ngài dắt qua hiểm nguy.

3. Ngợi khen Chúa bầu trời tinh tú long lanh. Ngợi khen Chúa tạo vật khắp trên vũ hoàn. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dưỡng nuôi ta. Tạ ơn Chúa người người hát lên bài ca.