BÀI CA CHIẾN THẮNG
Sr. Tường Vy


ĐK. Bài ca chiến thắng oai hùng hòa vang khắp nơi. Ngợi ca Các Thánh Tử Đạo hiển vinh trên trời. Bao nhiêu gian khó dệt thành những khúc hoan ca. Bao nhiêu đau đớn kết nên hào quang thiên tòa.

1. Các Thánh đã hy sinh vì Chúa quên mình. Chẳng sợ chi nhục hình hay chết đau thương. Các Thánh đã kiên trung theo Chúa đến cùng. Nhận phúc lộc dành cho đầy tớ tín trung.

2. Hãy giúp sức chúng con nơi chốn gian trần. Vì đường đi còn nhiều gian khó nguy nan. Hãy giúp sức chúng con vững chí can trường. Vượt biển đời còn muôn thập giá đau thương.