TÌNH CON DÂNG CHÚA
Thông Giáo & Ân Đức1. Lạy Chúa, bao hạt lúa miến mới kết thành tấm bánh trắng tinh, bao quả nho chín mới ép thành rượu thơm thắm tình. Đoàn con dâng Chúa này công lao, mồ hôi nước mắt cuộc bể dâu với bao nhọc nhằn, trong chốn hồng trần kết thành bài ca, bài ca dâng Chúa.

ĐK: Chúc tụng Thiên Chúa, Chúa đất trời quyền năng. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng tối cao muôn trùng. Này là tấm bánh rượu nho đơn sơ, thành Mình Máu Thánh của Đức Giê-su, là của ăn của uống cho đoàn con.

2. Lạy Chúa, này là nến cháy thắp lên niềm tin yêu sáng ngời, đây là hoa trái của bao là buồn vui khóc cười. Này con dâng Chúa đời con đây, hành trình theo Chúa còn trần ai. Ước mơ nồng nàn: Xin cho trọn tình, mối tình thuỷ chung, đẹp bài tình ca.

3. Lạy Chúa, bao tuổi thanh xuân kết hoa hồng về dâng Chúa Trời, xanh trời mơ ước tương lai còn chờ mong đón mời. Này con xin đến để dâng trao, để thành hy lễ của tình yêu. Nỗi vui tuyệt vời, con xin trọn đời hát bài tình ca, tình ca dâng Chúa.