ĐỜI CON XIN DÂNG
Pham Pham

1. Dâng Ngài bánh rượu tinh tuyền là bao lao công vất vả ngày qua, dâng Ngài những nỗi lo âu của cuộc đời con kính dâng về Ngài.

ĐK: Dâng con dâng lên Ngài lòng thành con đây kính dâng về Ngài. Dâng con dâng lên Ngài cả cuộc đời con kính dâng về Ngài.

2. Dâng Ngài những ngày tháng qua rồi là bao lo toan vất vả ngược xuôi, dâng Ngài cả kiếp long đong cuộc đời đây ư tháng năm mệt nhoài.

3. Dâng Ngài tất cả những thăng trầm đời con lênh đênh với nhiều mơ ước, dâng Ngài cả những tương lai cuộc đời của con kính dâng về Ngài.

4. Dâng Ngài với tình hiến dâng con nguyện đời con dâng lên với nhiều mong ước, dâng Ngài cả tấm thân con cuộc đời từ đây hiến dâng về Ngài.

5. Dâng Ngài lễ vật với cả tâm tình đời con xin dâng với niềm cảm mến, dâng Ngài cả những câu ca cuộc đời của con hát ca tình Ngài.

6. Dâng Ngài những nén hương lòng đời con xin dâng ước nguyện thảo hiếu, dâng Ngài cả những hương hoa nguyện Ngài dủ thương xuống ân tình Ngài.

7. Dâng Ngài tất cả những gia đình còn đang trông mong ước nguyện hạnh phúc, xin Ngài đổ xuống muôn ơn của nguồn tình thương thăm tươi thuận hoà.