DÂNG BÁNH RƯỢU THƠM
Gm. Nguyễn Văn Hòa - Lời: KT

1. Dâng bánh rượu thơm dâng tình yêu luôn tín trung. Dâng Cha cuộc đời trọn tình con thật mê say. Xin ướp trầm hương cho niềm tin trong cố gắng. An vui hay khổ sầu vững lòng cậy trông.

ĐK: Hiến lễ tinh tuyền tình yêu liên kết Nước với rượu nồng sẽ nên Máu Thánh huyền linh. Bánh trắng tinh tuyền đoàn con dâng tiến sẽ thành Mình Con Chúa trong hy lễ thánh Tạ Ơn.

2. Dâng hiến đời con bao buồn vui bao ước mơ. Dâng lên Ngài những mảnh đời cơ nhỡ bơ vơ. Xin ướp trầm hương cho tình yêu mang sức sống. Loan Tin Vui Lời Ngài tới mọi miền xa.

3. Tha thiết nguyện xin cho tình con luôn dấn thân, loan Tin Mừng Ngài mọi miền trong cõi nhân sinh. Xin ướp trầm hương cho tình yêu luôn thắp sáng kính tiến lên Ngài hy lễ lòng bình an.