TẤM BÁNH NÀY
Gm. Nguyễn Văn Hòa & K. Tâm1. Tấm bánh này con xin kính tiến, muôn hạt mồ hôi muôn hạt lúa chín tiến dâng Cha. Chén rượu nồng con xin kính tiến muôn chùm nho chín hương thơm nồng chất ngất yêu thương.

ĐK: Tiến dâng lên Ngài bánh rượu thật khiết tinh để thành Mình Máu Thánh. Tiến dâng lên Ngài với nhũ hương ngát thơm hoà với muôn tâm tình.

2. Hiến lễ này xin dâng tiến Chúa dâng trọn niềm tin dâng mọi cố gắng với hy sinh. Kết hiệp tình yêu Chiên hiến tế con nguyện xin Chúa ban an bình khắp cõi nhân sinh.

3. Khúc hát này con xin kính tiến, chung lời ngợi ca chung tình hiến tế tiến dâng Cha. Lễ vật này con xin kính tiến muôn vàn yêu mến bao tim hồng thắm thiết dâng lên.