PHỤC SINH VINH QUANG
Sr. Têrêsa


ĐK. Chúa chiến thắng tử thần phục sinh vinh quang. Chúa chiến thắng khải hoàn Al-le-lu-ia!

1. Chúa đã sống lại rồi tỏa chiếu ánh sáng muôn dân. Dân riêng Người chuộc lấy bằng Bửu Huyết tuôn tràn.

2. Chúa đã sống lại rồi hòa tấu khúc hát hoan ca. Tung hô ngày toàn thắng Người đập nát tử thần.

3. Chúa đã sống lại rồi giải thoát hết các vong nhân. Các Môn đệ mừng vui gặp được Chúa khải hoàn.