CA HIỆP LỄ - LỄ THÁNH TÂM
Lm. Kim Long


ĐK: Một người lính cầm giáo đâm cạnh sườn Chúa, tức thì Máu cùng nước chảy ra. Máu cùng nước chảy ra.

1. Con sẽ ca ngợi lượng từ bi Chúa đến muôn đời. Qua muôn thế hệ miệng con cao rao lòng tín thành của Ngài.

2. Trời cao xưng tụng ngàn kỳ công Chúa đã thể hiện. Bao nhiêu thánh nhân đều luôn vinh chúc Ngài mãi hằng tín thành.

3. Vinh phúc thay dòng tộc nào lên tiếng để ca mừng. Hân hoan bước đi nhờ Tôn Nhan Chúa hằng chiếu dọi dẫn đường.

4. Mong ước tâm hồn tràn đầy yêu mến bởi thông hiệp. Mong chiêm ngắm nhìn và phụng sự Chúa nơi mỗi người bắt gặp.

5. (Năm A) Ai vất vả và nặng nề khuân gánh hãy mau lại Tôi thêm sức cho và theo gương sống từ ái và nhẫn nhịn.

5. (Năm B) Khi Chúa sinh thì, một người đâm giáo thủng cạnh sườn. Xương không nát tan mà bao nhiêu Máu cùng nước đã chảy trào.

5. (Năm C) Ai có chiên lạc mà chẳng rong ruổi để trông tìm vui thay thấy chiên vội đưa vai vác về tới nhà mở tiệc.