SUỐI NGUỒN TÌNH YÊU
Jos. Hoàng Phúc

ĐK. Tình yêu cao vời. Nguồn tình yêu cao vời, tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vì yêu thương nhân gian tội tình, Ngài đã hiến tế chính thân mình gánh chịu khổ hình. Tình yêu cao vời. Nguồn tình yêu cao vời, ngàn năm ơn Thánh chan chứa không ngơi. Hiệp lòng dâng câu kinh cảm tạ, cùng hòa lên muôn khúc hoan ca suối nguồn tình yêu

1. Nguồn ơn Thánh Tâm chan hòa, xin ban xuống muôn người gần xa. Sống yêu thương và sống chân tình, niềm tin nơi Chúa chẳng hề nhạt phai.

2. Nguyện xin Thánh Tâm dịu hiền, xin dẫn dắt chúng con ngày đêm. Vững tin yêu nguy khó không sờn, vượt qua giông tố biển đời trần gian.

3. Ngàn muôn tiếng ca cảm tạ, dâng lên Chúa: Suối Nguồn Tình Yêu. Quyết noi theo nhân đức của Ngài, tình yêu thắp sáng cho đời niềm vui.