DÒNG MÁU OAI HÙNG
Sr. Têrêsa


ĐK. Dòng máu đào rơi xuống giữa lòng đất Việt, minh chứng tình yêu, lòng mến Chúa ôi phi thường, dù cùm gông vẫn coi thường, dù thịt tan vẫn kiên cường, sáng ngời niềm tin dòng máu uy dũng oai hùng.

1. Các Thánh hân hoan tiến lên pháp trường, cực hình đau thương, đầu rơi vẫn coi thường, quyết tình trung tín, vì yêu Chúa dấn bước hy sinh, dâng hiến thân mình lãnh nhận phúc vinh Thiên Đình.

2. Các Thánh ra đi đẫm trong châu lệ, mùa gặt mai sau trở về trong vui mừng, ôm ngàn bó lúa, ngàn bó lúa bát ngát hương thơm, vui sướng reo hò, hát mừng khúc ca khải hoàn.