TÂM TÌNH NGỢI CA
Jos. Hoàng Phúc


ĐK. Dâng muôn tâm tình xin chúc tụng Cha Thánh Giuse. Một lòng trung tín sống đời công chính nơi nhà Thánh Gia. Ngài là huệ thắm mẫu mực trung trinh, Ngài là quản gia đức độ hy sinh, trong âm thầm vâng phục dưỡng nuôi Vua Trời. Ngợi khen Cha Thánh chốn cao quang, đoàn con hôm nay khắp dương gian, hân hoan chung lời cảm tạ kính yêu muôn đời.

1. Nguyện xin Cha Thánh phù giúp chúng con trên đời. Hằng luôn kiên vững cho dù đời lắm chông gai. Vững lòng tin yêu, vượt bao gian khó trần ai. Bến thiêng mong chờ, khấn hứa: Con cậy trông Ngài.

2. Tạ ơn Cha Thánh là Đấng chở che an lành. Đời con năm tháng có Ngài dìu dắt lo toan. Dẫu ngàn nguy nan, Ngài luôn nâng đỡ ủi an. Dưới cánh tay Ngài, vững bước: Quê trời an bình.