TÌNH CHÚA HIẾN TRAO
Jos. Hoàng Phúc


1. Hằng ngày con vẫn thấy Chúa giang tay trên thập tự giá. Mà sao con vẫn hững hờ, vẫn cứ vô tình, sống cho riêng mình. Để rồi qua năm tháng Chúa yêu con, thinh lặng không nói. Tình yêu trao hiến một chiều, Thánh gia tiêu điều: chuộc tội thế nhân.

ĐK. Lạy Chúa! Tình Chúa yêu con, sầu lắng héo hon, con nào thấu hiểu. Con nguyện xin đoan hứa: từ nay yêu Chúa đáp đền lỗi xưa.

2. Lặng quỳ bên Thánh giá phút suy tư con nhìn lên Chúa. Vì đâu Chúa đã hạ mình đến với nhân trần, sống kiếp con người. Và rồi con thấy chính trái tim nhân hậu của Chúa. Vì tình yêu nhân thế tội tình, Chúa đã hiến mình: tình yêu hiến dâng.