VỀ BÊN THÁNH TÂM
Sr. Hương Đan


1. Về đây bên Thánh Tâm yêu thương. Dâng lời cảm tạ thiết tha ân tình. Tòa cao tỏa ngát hương kinh. Tin yêu thắp sáng lung linh nắng hồng. Đoàn con hợp khúc tơ lòng. Ca khen tình Chúa thắm nồng đầy vơi. Ơn thiêng tuôn đổ muôn nơi. Là nguồn mạch sống giữa đời lầm than.

ĐK. Thánh Tâm Chúa, ôi cao vời, là tiếng ca rung cảm nên lời yêu thương. Về đây bên Chúa náu nương. Nhẹ nhàng bao gánh sầu vương cuộc đời.

2. Về đây bên Thánh Tâm yêu thương. Lữ hành gặp nhiều gian nan muộn phiền. Dù cho sóng gió truân chuyên. Bên Cha ấm áp yên vui sớm chiều. Đời ai lạc bước đêm trường. Yêu thương tình Chúa dẫn đưa đường ngay. Qua bao dâu bể đắng cay. Tìm về cùng Chúa suối nguồn tình yêu.