THÁNH THỂ 1
Nguyễn Chánh

1. Mình và Máu Thánh Chúa ôi yến tiệc Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhở Người đã chịu khổ hình.

ĐK. Đổ đầy ân sủng xuống cho lòng nhân thế. Lễ hy sinh làm giá cứu chuộc con. Bàn tiệc vinh phúc mai sau. Ngày mai huy hoàng rực rỡ thay, ngày mai huy hoang rực rỡ. Al-le-lu-ia.

2. Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại. Xuống thai trong lòng trinh nữ trinh khiết. Đời phúc âm đầy những việc diệu kỳ.