THỜ LẠY CHÚA GIÊSU
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Thờ lạy Chúa Giêsu trong Nhiệm Tích Thánh Thể cao vời. Thờ lạy Chúa Giêsu hiến mình cho thế nhân tội lỗi. Hy sinh thập hình để nhân loại được ơn tái sinh, lòng con cảm mến sống bên Ngài hạnh phúc muôn đời.

1. Lạy Chúa Giêsu Vua tình yêu đấng con tôn thờ, Chúa là nơi chúng con nương nhờ, tình yêu không bờ không bến. Lạy Chúa Giêsu đây đời con vững tin nơi Ngài, giữa đời bao lắng lo u hoài lòng mến yêu không nhạt phai.

2. Lạy Chúa Giêsu đây đời con phó dâng cho Ngài, đây đời con thiết tha van nài, được sống trong tình nhân ái. Lạy Chúa Giêsu suốt đời con hát ca Danh Ngài, với tình yêu dấn thân không ngại đẹp sáng tương lai ngày mai.