HÃY VUI LÊN
Fa Thăng

ĐK. Hãy vui lên bạn ơi! Chúng ta cùng nhau đi về một hướng: Đem tình thương đến cho muôn người, phục vụ anh em trong tình bác ái. Hãy chung tay bạn ơi! Góp công dựng xây cho đời tươi sáng, đem niềm tin đến cho nhân loại, phục vụ tha nhân vì mọi người.

1/ Như Đức Giê-su đã đến là để làm cho con người được sống và sống dồi dào. Dõi bước theo Ngài ta sống phục vụ anh em sống trong bình an.

2/ Như Đức Giê-su đã nói là Ngài đã đến chỉ để dâng hiến chuộc lỗi tội đời. Noi theo gương Ngài ta sống: phục vụ nhưng không, dấn thân vì yêu.

3/ Nhân ái, hy sinh bền chí làm người thầy thuốc chu toàn Thiên ý gian khó ngại gì. Quan tâm ai người đau yếu, tận tình chăm lo phúc vinh ngàn năm.