SỐNG CHO TIN MỪNG
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Tình yêu vang vọng mọi nơi Chúa đã cất tiếng kêu mời. Mau mau ta cất bước lên đường cùng gieo tin mừng ngàn phương.

1. Này lời của Chúa đã vang vọng đến, tình Ngài thương mến đến hết mọi người. Mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đổi mới khắp nơi hòa vui.

2. Cuộc đời bôn ba tình người mau qua, đường đời hoa lá mây nước bọt bèo. Lòng mà vắng Chúa tình không vẫn không, đời mà thiếu Chúa mất công một đời.

3. Người hãy tiến bước mà đi theo Chúa, đừng để héo úa hư mất cuộc đời. Này Lời của Chúa đã lên tiếng mời, một lòng yêu mến thiết tha người ơi.