LUÔN CẬY TRÔNG NGÀI
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Đời sớm hôm con những cậy trông Ngài vì Ngài nhân ái, đường tương lai qua năm dài tháng rộng con vững lòng tín trung.

1.Bước con đi xin Chúa hằng giữ gìn, nẻo đường Ngài xin thương dạy con biết, đời bình yên hay sóng gió truân chuyên, vẫn lời ước nguyện với Chúa luôn trọn tình.

2.Dắt con đi trên bước đường của Ngài, dẫu u hoài con vững lòng chẳng phai, và hôm mai con cất tiếng ca vang, ôi tình yêu Ngài vẫn chứa chan đầy tràn.

3.Mắt con đây luôn hướng về với Ngài, lưỡi con đây xin tay Ngài thanh tẩy, đời buồn thương con có Chúa náu nương, trong vòng tay Ngài con phó dâng trọn đời.

4.Chúa bên con qua những ngày thăng trầm, vẫn âm thầm trong mọi ngày con sống, và lòng con luôn tha thiết vững trông, dâng trọn tim hồng mãi mãi thuộc về Ngài.