CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG
Lm. Thái Nguyên


1. Có cũng như không dù không hay là có, chớ để âu lo cho lòng thêm vấn vương. Cuộc đời buồn thương khi sống riêng cho mình. Những gì đang có như gió cuốn mây trời, như bọt bèo trôi lơ lửng mà thôi.

ĐK. Đời dương thế Chúa ơi có gì đâu, một thoáng tươi màu để rồi qua mau. Một kiếp con người chỉ là hạt sương sớm, tan dưới nắng hồng chỉ còn lại hư không. Lòng cậy trông hy vọng vào nơi Chúa, không bám níu vào những hư vô trong đời. Lời Chúa gọi mời này con hãy ngước lên, chính Chúa sẽ là hết mọi sự cho con.

2. Có cũng như không là trong tinh thần Chúa, như thể hoa sen giữa bùn không nhuốm tanh. Lòng đừng đua tranh bao tính toan danh lợi. Cuộc đời phù hoa trong phút chốc phai nhòa, sẽ chẳng còn chi tất cả tàn suy.

3. Có cũng như không là trong tâm tình mến, cứ mãi cho đi không hề luyến tiếc chi. Một đời cho Chúa không đắn đo lo sợ. Một niềm phó thác cho Chúa hết mọi điều, trong cảnh lầm than con vẫn bình an.