NIỀM VUI TRONG CHÚA
Lm. Thái Nguyên


1. Lạy Chúa! Đây đời con dâng hiến cho Ngài chỉ mong yêu Chúa hết lòng. Lạy Chúa! Đây niềm vui con ở nơi Ngài sự sống con thuộc về Ngài. Ngài là gia nghiệp đời con, Ngài là hạnh phúc của con cho đời con từng ngày vươn lên.

ĐK. Con hân hoan mừng hát vì đây có Chúa ở cùng lòng con không còn nao núng. Tin yêu và phó thác đời con mơ ước mỗi ngày: niềm vui con là chính Chúa.

2. Đời con như là hoa dưới ánh mặt trời nở tươi trong Chúa mỗi ngày. Đời con như làn mây tô điểm khung trời được Chúa đưa vào cuộc đời. Ngài là tất cả đời con, chẳng còn chi đâu đổi thay, cho lòng con trọn niềm mê say.

3. Cuộc sống vẫn còn bao giông tố lan tràn buồn thương giăng mắc vô vàn. Lòng con luôn cậy trông tin tưởng nơi Ngài vượt qua bao chặng đường dài. Được Ngài che chở cho con dù còn bao nỗi hiểm nguy, nhưng lòng con chẳng còn lo chi.