XIN CHO CON YÊU CHÚA
Sr. Hương Đan1. Lòng con tin yêu Chúa thật cao siêu đã thương con nhiều viếng thăm sớm chiều. Giờ con hân hoan đón Chúa vào lòng. Chúa là nguồn sống con luôn cậy trông.

ĐK. Xin cho con luôn yêu Chúa không ngơi. Xin cho con yêu Chúa mãi trọn đời.

2. Quỳ dâng câu kinh cám tạ tôn vinh Chúa Cả Thiên đình hiến ban thân mình. Dưỡng nuôi con luôn Chúa chính là nguồn Tin Yêu Cậy Mến cho con tựa nương.

3. Tình yêu vô biên suối ngọt ân thiêng tháng năm tuôn tràn chứa chan vô vàn. Đời con hôm nay ân phúc tràn đầy tim con bừng cháy tin yêu nồng say.