NÀO TA HÂN HOAN
Sr. Têrêsa

ĐK. Nào ta hân hoan tiến lên Cung điện Chúa Trời, dâng ngàn lời hát khen Danh Chúa muôn đời thật tuyệt vời.

1. Núi Thánh Người ôi thật nguy nga là niềm vui cho khắp muôn dân. Cao cả thay Danh Thánh của Người rất xứng đáng muôn đời tôn vinh.

2. Hãy hát mừng, hát mừng Danh Chúa. Lạy Thiên Chúa của Ít-ra-en. Thú vị thay được mến yêu Ngài. Đấng xứng đáng muôn lời ca khen.